આજસુધી તો આપણે બધા એ જ સંભાળતા આવ્યા છીએ હનુમાનજી નાનપણથી જ બ્રહ્મચારી હતા. તેના કરને જ તેને બાલ બ્રહ્મચારી પણ કહેવામાં આવે છે. પણ…

હનુમાનજી હિન્દુ ધર્મમાં કદાચ સૌથી વધારે પ્રમાણમાં પૂજાતા દેવતા છે.દરેક ગામના પાદરમાં હનુમાનજીનું મોટું કે નાનું દેરી જેવું મંદિર અવશ્ય હોય છે.ઉત્તરપ્રદેશના સુલ્તાનપુરમાં એક સ્થળે…