મિત્રો આપણે જાણીએ જ છીએ કે એક પતિ પત્ની માટે સૌથી યાદગાર સમય તેના લગ્ન હોય છે. દરેક પતિ પત્ની માટે લગ્ન યાદગાર સમય હોય…

હાઈ બેટા. ગઈકાલે તેં કરેલા ‘વિડીયો કોલ’માં કાંઈક ટેકનીકલ પ્રોબ્લેમ હતો. એ મને ત્યારે ખબર પડી જ્યારે તારો દીકરો મારું નાક પકડવાની ટ્રાય કરતો’તો અને…

બધા દેશોના પોતાના અલગ-અલગ કાયદા કાનુન હોઈ છે. જે લોકો આ કાયદા કાનુન ને તોડે તેને સજા મળે છે. સજા આપવા તેમને જેલમાં નાખવામાં આવે…