એક સમય હતો જયારે સ્ત્રી અને પુરુષ વચ્ચે ઘણો ભેદભાવ જોવા મળતો. જો કે હવે બંનેને સમાન અધિકાર મળવા લાગ્યા છે. વિશ્વમાં ઘણી જગ્યાએ મહિલા…

આજકાલ ઘણી સ્ત્રીઓ નૉર્મલ ડિલિવરી ઇચ્છતી નથી અને જાતે જ ડૉક્ટરને ફોર્સ કરીને કહે છે કે તેમને સિઝેરિયન જ કરવું છે. એની પાછળ લેબરના પેઇનથી…