કહેવાય છે કે જ્યાં મહેનત હોય છે ત્યાં સફળતા પણ હોય છે. જો તમારા ઈરાદા મજબુત હોય તો તમારા સપના પુરા કરવા માટે ક્યારેય ફેમિલીબેગ્રાઉંડ…

મિત્રો આજકાલ પ્રેમ તો સૌ કરે છે પરંતુ સાચો પ્રેમ કોણ કરે છે? પ્રેમની કદર કોણ કરે છે? સાચા પ્રેમની વાતું તો સૌ કરે પણ…

કેલીફોર્નિયામાં રહેતા એક સુખીસંપન્ન દંપતિએ 1884ની સાલમાં પોતાના એકના એક દિકરાને ટાઇફોઇડના કારણે ગુમાવ્યો. આ છોકરો માત્ર15 વર્ષનો હતો. દિકરાના અકાળે થયેલા અવસાનના કારણે દંપતિ…

એક શેવરોલે ક્રુઝ કાર ગામને પાદર આવીને ઉભી રહી, પાછળ બીજી ત્રણ ગાડીઓ પણ આવી. ધૂળની ડમરી ઉડી.. ડમરી શમી એટલે ગાડીમાંથી એક ગોગલ્સ પહેરેલો,…