એક દિવસ વહેલી સવારે એક બિઝનેસમૅને પોતાનો રેડિયો ઑન કર્યો. આમ તો દરરોજ એ એટલો બધો બિઝી (વ્યસ્ત રહેત કે રેડિયો, ટી.વી. કે એવા અન્ય…

જોઈન્ટ ફેમિલીમાં રહેવાના અનેક ફાયદાઓ :.   જોઈન્ટ ફેમિલીની ખાસિયત એ જ છે કે જેમાં બધા લોકો એકબીજા સાથે પ્રેમથી રહે છે. જો કે આજની…