આ દુનિયામાં આપણી રોજ ઘણા નવા લોકો સાથે મુલાકાત થતી રહે છે. એવામાં બધાને યાદ રાખવા થોડું મુશ્કેલ છે. જો કે જીવનમાં ઘણા સ્પેશિયલ લોકો…

તમે માનો કે ના માનો પણ આ દુનિયામાં બધા ખેલ માત્ર કિસ્મતના જ છે. તમારી પાસે ભલે ગમે તેટલું ટેલેન્ટ હોય પરંતુ આખરી સમયે કિસ્મત…

કિસ્મત એક એવી વસ્તુ છે જે કોને ક્યારે અમીર કે ગરીબ બનાવી દે કંઈ કહી શકાતું નથી. તમે પણ એવા ઘણા કિસ્સાઓ જોયા હશે કે…