મિત્રો તમે જાણો છો કે આજકાલ સરકારી કામો કેટલા અઘરા થઇ ગયા છે, સ્કૂલ કે કોલેજોમાં જાતિનું કે આવકનું પ્રમાણ પત્ર ફરજીયાત હોય, જયારે ધંધામાં…

આજે જે લોકો પાસે સ્માર્ટફોન હશે તે દરેક લોકો વોટ્સેપ તો યુઝ કરતા જ હશે. વોટ્સેપ દરેકનું ફેવરીટ એપ્લીકેશન છે અને તમે વિચારો કે આ…