આજકાલના સંબંધો એટલા મજબુત નથી રહ્યા જેટલા પહેલાના સંબંધો હતા, તમે જોતા હસો કે નાની નાની વાતમાં કપલ્સનું બ્રેકઅપ થઇ જાય અથવા દંપતીઓ હોય તો…

સામાન્ય રીતે જાણવા મળતું હોય કે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ પેપર કોરા મૂકીને આવે જયારે અમુક વિદ્યાર્થીઓ પેપરમાં પૈસા મુકીને આવે, આ બધી હરકતો પરીક્ષા સમયે વિદ્યાર્થીઓ…

સો ટચની વાત છે કે, મર્દ ઔરત કી બરોબરી નહી કર શકતા! મર્દને તો શું, ઓફિસેથી આવીને થાકી-પાકીને ઘોટાઈ જવું! કામથી કંટાળો આવે અથવા તો…

આજે અમે તમારી માટે દુનિયા ભરના એવા કપલ્સના ફોટા લઇને આવ્યા છે, જેમણે સોશિયલ મીડિયામાં પોતાના કેટલાંક એવા ફોટો અપલોડ કર્યાં જેને જોઇને કોઇ પણ…