દેવભૂમિ ઉત્તરાખંડના મંદિરો અને ધાર્મિક સ્થળોની અંદર ઘણા રહસ્યો છે. માન્યતાઓ અનુસાર, દેવીની કુલ 51 શક્તિપીઠોમાંથી, ઘણા શક્તિપીઠ આ રાજ્યમાં સ્થિત છે. આવી જ એક…

હોળી એ રંગોનો ઉત્સવ છે. ભારતમાં ઉજવાતા સૌથી જૂના-પ્રાચિન તહેવારોમાંનો એક તહેવાર છે હોળી, જેનો ઉલ્લેખ ગરુડ પુરાણ અને દસકુમાર ચરિત સહિતના વિવિધ સંસ્કૃત ગ્રંથો-પુરાણોમાં…