ગુજરાત માં થોડા દિવસ થી પડી રહેલા ભારે વરસાદ ના કારણે સાબરમતી નદી પર આવેલા ધરોઈ ડેમ માંથી સોમવારે ૫૦ હજાર ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું…