પુલવામાં આપડા સૈનિકો પર થયેલ આંતકી હુમલાથી દેશભરના લોકો ખુબ જ ગુસ્સે છે. અને વધુમાં પણ ગુજરાતના ઘણાબધા એકમોએ પાકિસ્તાનમાં એક્સપોર્ટ બંધ કરી દેવાનો નિર્ણય…

પુલવામામાં થયેલા આતંકી હુમલા બાદ સમગ્ર દેશવાસીઓ શહીદ જવાનોના પરિવારોને પડખે ઊભા છે, એટલું જ નહીં રાજકીય નેતાઓથી લઈને અભિનેત્રી અને અભિનેતાઓ દ્વારા પણ આ…