નેહા ધૂપિયાએ લગ્ન પછી પહેલું બોલ્ડ ફોટો શૂટ કરાવ્યું છે.. તેણે આ ફોટોશૂટ ‘MAXIM’ મેગેઝિન માટે કરાવ્યું છે અને આ વખતે તે મેગેઝિનના કવર પેજ…